Vraag en antwoord

Heeft u naar aanleiding van de informatie op de pagina voor omwonenden nog vragen? Bekijk hieronder de veel gestelde vragen.

Wonen, werken en beleven De ontwikkeling van Zwarte Waterzone
Plannen en ambitie Visie van het gebied