Logo Logo

We hebben geen resultaten gevonden.
Probeer het nog eens met een andere zoekterm of stel je vraag via chat, mail of telefoon.

Vraag en antwoord

Hoe ziet de Zwarte Waterzone er in de toekomst uit?

Met Zwarte Waterzone hopen we de stad met zo’n 280 woningen te verrijken. Bijzonder is dat de woon- en leefomgeving op 8 minuten van de Zwolse binnenstad ligt, maar wel het gevoel van buitenzijn geeft. Je kunt hier langs de groene oevers wandelen en vanuit de wijk genieten van verrassende doorkijkjes naar het water. Op diverse plekken komen gezellige horeca, werkplekken en is er ruimte om leuke dingen te doen. De variatie aan huizen is groot en datzelfde geldt voor iedereen die hier woont, werkt en de plek bezoekt. Hier vinden mensen met allerlei verschillende achtergronden elkaar. Met deze transformatie krijgt Zwolle er een uniek leefgebied bij waar mensen zich snel thuis voelen.

Ligt het hele plan nu vast of kunnen er nog wijzigingen komen?

De gebiedsvisie van de Zwarte Waterzone is in januari 2019 door de gemeenteraad Zwolle vastgesteld. Die visie wordt nu uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwikkelplan. Dat plan gaat in de eerste helft van 2021 naar de gemeenteraad van Zwolle. Voordat het zover is, worden alle geïnteresseerden en belanghebbenden nog geïnformeerd.

Wordt het gebied openbaar toegankelijk?

De Zwarte Waterzone wordt een plek voor iedereen: bewoners, ondernemers en bezoekers. In de gebiedsvisie staat dat we de uiterwaarden en kades op veel plekken openbaar toegankelijk maken, zodat u lekker langs het water kunt wandelen en zitten. In het stedenbouwkundig ontwikkelplan leggen we uit hoe we dat doen.

Hoeveel woningen komen er? En zijn het alleen dure woningen?

In de Zwarte Waterzone komen ongeveer 280 woningen, zowel koop als huur. Er komen appartementen en woningen met tuin of terras. De prijzen lopen uiteen. U kunt hier een sociale huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en koop in het dure segment.

Komen er alleen woningen?

Van de verouderde industrie- en recreatiehavens aan de groene rand van Holtenbroek willen we een sfeervolle plek maken waar iedereen geniet van wonen, werken en recreëren. Met horeca, werkplekken en ruimte om leuke dingen te doen op diverse plekken.

Het voormalig Industriegebied, Triferto en de Botermanhaven aan de rand van de binnenstad wordt een nieuwe plek voor werken en vrijetijdsbesteding. In de toekomst gaan mensen hier misschien wel een hapje eten aan de kade, varen, overnachten in het hotel of werken.

Kan mijn bootje in de toekomst in de jachthaven blijven liggen?

In de Zwarte Waterzone komt in de toekomst een nieuwe jachthaven, passend bij de toekomst van de recreatievaart in Zwolle. Het duurt nog een poos voordat deze jachthaven er is. De jachthaven krijgt nagenoeg hetzelfde aantal ligplaatsen. De plannen voor de inrichting moeten nog gemaakt worden, dit gebeurt te zijner tijd met de eigenaar/exploitant en alle huurders van de jachthaven. Wilt u in de toekomst ook met ons meedenken over de invulling van de jachthaven? Geef het door via het contactformulier, dan houden we u op de hoogte.

Wat betekent ‘buitendijks bouwen’?

Buitendijks bouwen wil zeggen dat je niet beschermd bent door een waterkering, zoals een dijk. Buitendijks wonen is niet nieuw in Zwolle. Zo is er aan de overkant van de Zwarte Waterzone, in Stadshagen, al buitendijks gebouwd. Omdat het gebied buiten de dijk ligt, wordt het een bijzonder voorbeeld van bouwen en inrichten op een manier die past bij de veranderingen van het klimaat en de invloeden van het water.

Welke invloed heeft de bebouwing op de natuur rondom Zwarte Waterzone?

In de gebiedsvisie staat dat we de ambitie hebben om van Zwarte Waterzone een icoonproject te maken op het gebied van klimaatadaptatie en waterrobuust inrichten door buitendijks te bouwen. De verandering moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering. Van grotendeels stenig kademilieu naar woon- en leefomgeving met groene bereikbare oevers!

Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de natuurwaarden in het gebied. We kijken hoe deze ontwikkeling hierin past of dat we juist iets extra’s kunnen toevoegen aan de natuur. De uitkomst van dit onderzoek staat in het stedenbouwkundig ontwikkelplan.

Wat wordt er onderzocht qua natuur?

De natuurwaarden van het gebied worden in kaart gebracht, maar ook de bedreigde en niet-bedreigde diersoorten. In eerste instantie is het behoud van de natuurwaarden het wettelijk uitgangspunt. Het is echter juist onze ambitie om de natuurwaarden in het gebied te versterken, in relatie tot de omgeving, zoals het Zwarte Water en het wijkgroen.

Waarom komt er hoogbouw in het gebied?

In het gebied komt appartementengebouwen en eengezinswoningen. Door hoogbouw kunnen we ervoor zorgen dat het gebied zo groen mogelijk wordt.

Verandert de hoogte van de bebouwing?

De eerste versie van het stedenbouwkundig ontwikkelplan bespraken we met omwonenden en andere betrokkenen in 2019. Naar aanleiding van die gesprekken wordt de hoogte van een gebouw aangepast.

Wat verandert er aan het parkeren in de wijk?

Op beide ontwikkellocaties moeten we voldoen aan de geldende parkeernormen van de gemeente. Parkeren wordt opgelost binnen de ontwikkellocaties. Voor verkeer en parkeren doen we momenteel nog aanvullende onderzoeken. Daarnaast kijken we naar innovatieve manieren om de auto’s in het gebied te verminderen. Een mobiliteitshub is een optie. Als alle onderzoeken zijn afgerond, kijken we hoe het parkeren in Zwarte Waterzone precies wordt geregeld.

Wanneer worden de nieuwe plannen gepresenteerd?

In de eerste helft van 2021 organiseren we een online informatiebijeenkomst om het aangepaste stedenbouwkundig ontwikkelplan te presenteren. De uitnodiging wordt huis aan huis verspreid.

Wij gebruiken cookies

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij jouw online ervaring kunnen personaliseren. Door te klikken op 'accepteren' ga je met deze cookies akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken of wijzigen.