Wonen, werken en beleven

Gebied in ontwikkeling

De ontwikkeling van Zwarte Waterzone

Het Zwarte Water verbindt de Zwolse binnenstad, de aanliggende wijken en het aangrenzende groen- en natuurgebied. Aan deze rivier ligt de Zwarte Waterzone. Dit is het gebied aan de Holtenbroekerdijk, tussen de Holtenbroekerbrug en de Mastenbroekerbrug.

Nu gesloten, straks open

Op dit moment is een groot deel van het gebied nog gesloten. Alleen bij wijkboerderij de Klooienberg is het Zwarte Water toegankelijk. Het gedeelte aan de Industrieweg waar onder andere Triferto ligt, is een vervallen industriegebied en is volledig ontoegankelijk. U kunt daar het water en de natuur niet beleven. Bij de jachthavens en de watersportvereniging is het Zwarte Water meer zichtbaar, maar deze privéterreinen zijn alleen toegankelijk voor ligplaatshouders en niet voor wandelaars of fietsers uit de omgeving.

De Gemeente Zwolle wil delen van de wijk aantrekkelijker maken en bovendien het water in dit gebied toegankelijker maken en een prominentere plek te geven. Daarnaast zoekt de gemeente naar geschikte locaties voor woningbouw. Toen wij van BEMOG Projectontwikkeling en BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling van een deel van de gronden eigenaar werden, kwam de mogelijkheid om het gebied op een aantrekkelijke wijze te ontwikkelen een stap dichterbij.

Samen met de gemeente willen wij de gebieden in samenhang met elkaar ontwikkelen met als doel dat het voor alle (wijk)bewoners iets moois oplevert. Het is de bedoeling dat de oevers van het Zwarte Water langs de hele Holtenbroekerdijk beter toegankelijk, levendiger en mooier worden. Zo komen er niet alleen woningen maar ook wandelpaden, mogelijkheden voor recreatie en bieden de ontwikkelingen op de locatie Triferto (aan de Industrieweg) werkgelegenheid.

Gezamenlijk aan de slag

De plannen en ideeën voor het gebied en de spelregels voor ontwikkeling, staan in de gebiedsvisie, begin 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze gebiedsvisie als beginpunt zijn we aan de slag gegaan. We ontwikkelen de Zwarte Waterzone zoveel mogelijk samen met omwonenden, gebruikers en andere organisaties. Op verschillende momenten is de omgeving in de afgelopen jaren via participatiebijeenkomsten betrokken bij de planvorming. In november 2021 is het Stedenbouwkundig ontwikkelplan van de Zwarte Waterzone door de gemeenteraad van Zwolle vastgesteld. In vervolg hierop hebben we op 28 juni en 5 juli nieuwe participatiebijeenkomsten georganiseerd over de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte van de Zwarte Waterzone. Deze input wordt verwerkt in een Beeldkwaliteitsplan dat naar verwachting in het najaar van 2022 wordt afgerond. De planning is dat het nieuwe Bestemmingsplan eind 2022/begin 2023 gereed is. Nadat het Bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, werken we toe naar een omgevingsvergunning waarmee de gemeente definitief toestemming geeft voor de bouw en ontwikkeling

Iets vragen? Contact
Wat is de planning? Planning Zwarte Waterzone