Planning Zwarte Waterzone

Bij visie staat hoe het proces tot nu toe verlopen is. Kort samengevat: vanaf 2018 zijn we al in gesprek met omwonenden, stakeholders en andere belanghebbenden. Daar is een gebiedsvisie uit voortgekomen. In januari 2019 keurde de gemeenteraad onze gebiedsvisie voor Zwarte Waterzone goed. Dat was het startsein om de plannen verder uit te werken in een stedenbouwkundig ontwikkelplan.

image alt

Vervolgstappen

Wat gebeurt er nog meer? In de tijdlijn hieronder leest u globaal welke stappen er genomen zijn of nog genomen worden. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de planning uiteraard aangepast.

Derde kwartaal 2021
Behandeling Stedenbouwkundig ontwikkelplan in de gemeenteraad (inspraak is mogelijk)

Vierde kwartaal 2021
Het stedenbouwkundig ontwikkelplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Zwolle. De volgende stap in de herontwikkeling is het bestemmingsplan (vanaf volgend jaar omgevingsplan).

Najaar 2022
Het beeldkwaliteitsplan wordt afgerond en gaat naar de gemeenteraad.

Vierde kwartaal 2022
In het omgevingsplan wordt het stedenbouwkundig ontwikkelplan tot in detail uitgewerkt, in samenspraak met onder meer betrokken organisaties als het waterschap, de mogelijke toekomstige bewoners en gebruikers en de buren/omwonenden.

2023
Voorbereiding civiele werkzaamheden, bouwrijp maken grond en verplaatsing watersportcentrum.

2024
Prognose start verkoop.

2025
Start bouw.

Op je gemak bekijken?

Bij Visie heb je de tijdlijn van de herontwikkeling van de Zwarte Waterzone gezien. Mocht je deze willen downloaden, dan kan dat uiteraard.

Download herontwikkeling Zwarte Waterzone

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil jij niets missen? Schrijf je dan vrijblijvend is als geïnteresseerde. We sturen geregeld updates die jij dan automatisch ontvangt.

Nieuwsbrief inschrijven
Iets vragen? Neem contact op
Onze kijk op Zwarte Waterzone Visie