Planning Zwarte Waterzone

Bij visie staat hoe het proces tot nu toe verlopen is. Kort samengevat: vanaf 2018 zijn we al in gesprek met omwonenden, stakeholders en andere belanghebbenden. Daar is een gebiedsvisie uit voortgekomen. In januari 2019 keurde de gemeenteraad onze gebiedsvisie voor Zwarte Waterzone goed. Dat was het startsein om de plannen verder uit te werken in een stedenbouwkundig ontwikkelplan.

image alt

Vervolgstappen

Wat gebeurt er nog meer? In de tijdlijn hieronder leest u globaal welke stappen er genomen zijn of nog genomen worden. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de planning uiteraard aangepast.

Derde kwartaal 2021
Behandeling Stedenbouwkundig ontwikkelplan in de gemeenteraad

Vierde kwartaal 2021
Het stedenbouwkundig ontwikkelplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Zwolle. De volgende stap in de herontwikkeling is het bestemmingsplan (vanaf volgend jaar omgevingsplan).

2022
Participatie Beeldkwaliteitsplan en Inrichtingsplan Openbare Ruimte.

Eerste kwartaal 2023
Het beeldkwaliteitsplan wordt afgerond en gaat ter beoordeling naar de gemeente.

Eerste kwartaal 2023
In het bestemmingsplan wordt het stedenbouwkundig ontwikkelplan nader uitgewerkt in samenspraak met betrokken organisaties als het Waterschap, gebruikers, buren/omwonenden en de mogelijke toekomstige bewoners.

Tweede/derde kwartaal 2023
Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan wordt in procedure gebracht door de gemeente.

Derde kwartaal 2023
Voorbereiding civiele werkzaamheden, bouwrijp maken grond en verplaatsing verenigingshaven.

Tweede kwartaal 2024
Prognose start verkoop.

Tweede/derde kwartaal 2024
Start uitvoering en realisatie verenigingshaven en bouwrijp maken.

2025
Start woningbouw.

Op uw gemak de tijdlijn bekijken?

Bij Visie heeft u de tijdlijn van de herontwikkeling van de Zwarte Waterzone gezien. Mocht u deze willen downloaden, dan kan dat uiteraard.

Download herontwikkeling Zwarte Waterzone

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Wilt u niets missen? Schrijf dan vrijblijvend in als geïnteresseerde. We sturen geregeld updates die u dan automatisch ontvangt.

Nieuwsbrief inschrijven
Iets vragen? Neem contact op
Onze kijk op Zwarte Waterzone Visie