Geschiedenis: het DNA

Zwarte Waterzone heeft een rijke historie. Hier wordt al eeuwen gewoond en gewerkt en dat blijft zo. Het Zwarte Water is onderdeel van de IJsseldelta dat grotendeels gevormd is tussen de 12e en 15e eeuw. In de Middeleeuwen ontstonden plaatsen waar de grond vruchtbaar was. Dat was ook hier het geval. In de 14e tot en met de 15e eeuw werden weteringen gegraven, dijken en polders aangelegd. Zo is het Zwolse landschap ontstaan. De Holtenbroekerdijk is daar een tastbaar voorbeeld van.

image alt

Werken

In de Hanzetijd was het Zwarte Water een belangrijke transportroute. Zwolle was toen een rijke stad. Ook na het verschuiven van het economisch zwaartepunt naar het westen van het land, in de 17e en 18e eeuw, bleef de rivier een belangrijke verkeersroute. Langs het Zwarte Water lagen kleine scheepstimmerwerven en in de 17e eeuw werden hier houtzagerijen en houtzaagmolens gebouwd. In de tweede helft van de 20e eeuw werden de bedrijventerreinen Voorst A en B aangelegd langs het Zwarte Water.

image alt

Wonen

In de 18e en 19e eeuw ging men ook wonen langs het Zwarte Water. Prachtige buitenhuizen, zoals Twistvliet, Ketelkolk, Het Bildt en Hofvliet werden langs de rivier gebouwd. De Zwarte Waterzone biedt na zijn voltooiing nog voor veel meer mensen woongenot aan het water, met het stadscentrum vlakbij.

image alt

Recreëren

In de jaren 30 van de vorige eeuw ontstond Jachthaven De Hanze. Al vrij snel kwamen hier ook plezierjachten te liggen. Voor watersportliefhebbers een ideaal vertrekpunt voor een tocht over de IJssel of richting de Weerribben. In de Zwarte Waterzone is straks voldoende gelegenheid om te genieten van de activiteiten op en rond het water, bijvoorbeeld vanaf het terras van de horecagelegenheid bij de Stadskades.

Wat gebeurt er de komende tijd? Bekijk de planning
Meer weten over de visie? Visie Zwarte Waterzone