Wat zien we voor ons?

Met de ontwikkeling van de Zwarte Waterzone wordt het gebied met de verouderde en vervuilde industrie- en recreatiehavens aan de groene rand van Holtenbroek een plek waar iedereen kan wonen, werken en recreëren. Omdat het gebied buiten de dijk ligt, wordt het bovendien een bijzonder voorbeeld van bouwen en inrichten op een manier die past bij de veranderingen van het klimaat en de invloeden van het water. Het gebied wordt veel toegankelijker dan dat het was, waardoor het beleven van het groen en het water aan de oevers veel meer mogelijk wordt dan in de huidige situatie.

Rol gemeente

Op dit moment is de Zwarte Water Ontwikkelcombinatie, bestaande uit BEMOG Projektontwikkeling en BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling, bezig om voor de jachthavens en Triferto/Botermanhaven plannen te ontwikkelen. We trekken hierin nauw op met de gemeente Zwolle. De gemeente heeft hierin vooral een sturende en toetsende rol: past de uitwerking binnen de gebiedsvisie, het gemeentelijk beleid en wettelijke regels? Wordt het participatieproces op een goede manier doorlopen? Waar nodig stuurt de gemeente bij. Als het stedenbouwkundig ontwikkelplan klaar is, wordt dit door de gemeente getoetst en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad van Zwolle ter besluitvorming. Ook in het vervolgproces blijft de gemeente betrokken.

Wat is er tot nu toe gebeurd

De gemeente heeft samen met de initiatiefnemers in een eerder stadium de gebiedsvisie Zwarte Waterzone opgesteld. De gemeenteraad heeft deze gebiedsvisie begin 2019 vastgesteld. In de gebiedsvisie staat de ambitie voor het gebied en de kaders en spelregels voor de verdere uitwerking van de twee ontwikkellocaties.

Eind 2019 deelden we de eerste versie van de stedenbouwkundige plannen met omwonenden en belangstellen. Tijdens de Oeverateliers konden de betrokkenen hun reacties hierop geven. Zo waren er mensen die zichzelf er al zagen wonen, maar hadden anderen ook zorgen over onder andere de hoogte en massa van de bebouwing, de toegankelijkheid van de oevers en het Zwarte Water en het parkeren in de wijk.

In het participatieproces hebben bewoners, gebruikers en belangstellenden heel concrete suggesties gedaan voor het verbeteren van het plan. Daarmee zijn we aan de slag gegaan.

Participatieproces | Zwarte Waterzone

Aanpassingen en onderzoeken

De afgelopen maanden hebben we veel aanpassingen gedaan in de plannen. Ook hebben we extra onderzoeken gedaan onder meer naar de natuurwaarden en hoe deze ontwikkeling hierin past of zelfs iets extra’s kan toevoegen aan de natuur. Hierdoor duurde het langer voordat de verbeterde plannen klaar waren.

We zijn heel benieuwd wat u vindt van de aanpassingen die we aan de plannen hebben gedaan, naar aanleiding van de opmerkingen van onder meer de omgeving. Vanaf 18 maart kunnen belangstellenden op deze site een presentatie van de plannen bekijken. Uiteraard is de gemeente hier nauw bij betrokken. Het is daarna aan de gemeenteraad om over het stedenbouwkundig ontwikkelplan een besluit te nemen. Op dit moment is de verwachting dat de we het stedenbouwkundig ontwikkelplan in het derde kwartaal van 2021 kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.

Meer weten over de historie? Geschiedenis: het DNA
Wat is de planning? Planning Zwarte Waterzone