Zwarte Waterzone

Omgeving en omwonenden

Informatie voor omwonenden

Het gebied langs het Zwarte Water vanaf de Mastenbroekerbrug tot aan de Leenmanwerf is in de toekomst een plek waar mensen kunnen wonen, werken en ontspannen. Het verouderde haven- en industriegebied is straks niet langer afgesloten, maar wordt een nieuwe leefomgeving met openbaar toegankelijke oevers, nieuwe woningen en een plek waar u uw vrije tijd kunt besteden.

Bewoners hebben mee kunnen denken in de planvorming tijdens de Oeverateliers. De input die bewoners hebben gegeven hebben het plan verder verrijkt. Zodra er meer informatie bekend is, dan kunt u dat op deze website lezen.

Naar omgeving Zwarte Waterzone
Wonen, werken en beleven Zwarte Waterzone
Heeft u nog vragen? Vraag en antwoord