Bekijk het stedenbouwkundig ontwikkelplan

7 oktober '21

Het stedenbouwkundig ontwikkelplan van de herontwikkeling van de Zwarte Waterzone is openbaar. Ook zijn de bijbehorende onderzoeken in te zien. Het plan toont hoe de jachthavens aan de Holtenbroekerdijk en het industrieterrein van Triferto met naastgelegen Botermanhaven er in de toekomst uit gaan zien. Op basis van een in 2019 vastgestelde gebiedsvisie is een natuurversterkende leefomgeving ontworpen die recht doet aan mens en dier.

Het stedenbouwkundig ontwikkelplan is hier in te zien

Video samenvatting

Een video toont een beknopte samenvatting van het stedenbouwkundig ontwikkelplan. Bekijk hieronder de video.

Totstandkoming stedenbouwkundig ontwikkelplan

Het afgelopen half jaar is het stedenbouwkundig ontwikkelplan voltooid. Tijdens een aantal online informatiebijeenkomsten is in de eerste helft van 2021 een terugkoppeling gegeven aan omwonenden en andere belanghebbenden. Deze online bijeenkomsten zijn nog terug te zien:

18 maart: algemene terugkoppeling van hoe de participatieopbrengsten zijn verwerkt
18 mei: ‘Natuur & biodiversiteit’
20 mei: ‘Verkeer & mobiliteit’

De herontwikkeling beslaat twee locaties: een deel van het industrieterrein aan de Industrieweg (voormalige Triferto-locatie en Botermanhaven) en de (deels voormalige) havens aan de Holtenbroekerdijk.

Op 7 oktober heeft het college van Burgemeester en wethouders van Zwolle het stedenbouwkundig ontwikkelplan aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal naar verwachting het stedenbouwkundig ontwikkelplan in de komende maanden behandelen. De exacte data hiervoor worden bepaald door de raad.

 

Omgeving en omwonenden Informatie voor omwonenden
Wat nu? Planning Zwarte Waterzone