Online informatiesessie herontwikkeling Zwarte Waterzone

10 maart '21

Zwarte Water Ontwikkelcombinatie organiseert een reeks informatiebijeenkomsten over de herontwikkeling van de Zwarte Waterzone in Holtenbroek. De eerste bijeenkomst is op donderdag 18 maart.

Tijdens de online informatiebijeenkomst worden omwonenden, direct betrokkenen en geïnteresseerden bijgepraat over de stand van zaken rondom de herontwikkeling van de Zwarte Waterzone. De herontwikkeling beslaat twee locaties: een deel van het industrieterrein aan de Industrieweg (voormalige Triferto-locatie) en de (voormalige) jachthavens aan de Holtenbroekerdijk.

image alt

Planvorming

Tot en met 2019 heeft een groot aantal omwonenden en andere betrokkenen meegedacht over de planvorming van deze herontwikkeling. Met als doel om tot een nieuwe leefomgeving te komen met wonen, werken, groen en recreatie. In 2020 is de Zwarte Water Ontwikkelcombinatie, bestaande uit BEMOG Projektontwikkeling en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, bezig geweest met het verwerken van deze input en is er veel aanvullend onderzoek gedaan.

Input

De ontwikkelcombinatie laat die avond onder meer zien wat er is gedaan met de input van de buurt en andere betrokkenen en hoe het vervolgproces eruitziet. Er wordt nog aan het stedenbouwkundig ontwikkelplan gewerkt. Daarom worden het komende half jaar een aantal online informatiemomenten gehouden.

image alt

Eerste online bijeenkomst

De eerste online informatiebijeenkomst is op donderdag 18 maart om 19.30 uur*. Een ontwikkelaar van Zwarte Water Ontwikkelcombinatie, de stedenbouwkundige en een projectbetrokkene van gemeente Zwolle geven in deze sessie een toelichting op de input die onder meer door de buurt is gegeven en wat daarmee gedaan is.

MEEKIJKEN?
Wilt u deelnemen aan de online informatiebijeenkomst? Aanmelden kan via [email protected]. De online informatiebijeenkomst is nadien ook terug te kijken via de website.

* In de uitnodiging, die huis aan huis is verspreid in de buurt, stond dat de bijeenkomst start om 20.30 uur (in plaats van 19.30 uur). Vanwege de verlenging van de avondklok is op 8 maart besloten het tijdstip een uur te vervroegen. Mensen die zich aanmelden naar aanleiding van de huis-aan-huis-uitnodiging worden daarover door ons geïnformeerd.

  Nieuwsoverzicht
  Informatie voor omwonenden