Stand van zaken herontwikkeling Zwarte Waterzone

26 juli '21

Graag informeren we u over de stand van zaken rondom de herontwikkeling van de Zwarte Waterzone. In de online informatiebijeenkomsten van dit voorjaar hebben we u verteld dat we het stedenbouwkundig ontwikkelplan (SOP) in het tweede kwartaal aanbieden aan de gemeente. Dat is inmiddels gebeurd. Het stedenbouwkundig ontwikkelplan is een uitwerking van de gebiedsvisie die in 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. In het stedenbouwkundig ontwikkelplan staan de woningen, gebouwen en voorzieningen beschreven inclusief de locatie hiervan in het gebied. Ook staat in dit plan bijvoorbeeld wat deze ontwikkeling betekent voor verkeer, natuur en openbare ruimte.

Hoe nu verder?

Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle behandelt het plan na de zomer. Als het college instemt met het stedenbouwkundig ontwikkelplan, legt ze het ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt wanneer het bespreken van het stedenbouwkundig ontwikkelplan op de agenda komt. Naar verwachting is dat in het najaar.
Enige tijd later zal de gemeenteraad dan een besluit nemen over het plan. Het proces is in onderstaand schema weergegeven tot aan de volgende fase (3) (wijzigingen voorbehouden). Fase 1 was de ontwikkeling van de gebiedsvisie, fase 2 is de totstandkoming van het stedenbouwkundig ontwikkelplan (SOP).

Zwarte Waterzone - stand van zaken

Volgende contactmoment

Tijdens de laatste online informatiebijeenkomsten, waar we inzoomden op specifieke thema’s, kregen we een aantal keer de vraag of we het stedenbouwkundig ontwikkelplan in zijn geheel kunnen presenteren. Daarom organiseren we na de zomer een (online) planpresentatie waarin we de belangrijkste elementen van het stedenbouwkundig ontwikkelplan presenteren. De uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst ontvangt u van ons zodra wij weten wanneer het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zwolle het plan aanbiedt aan de gemeenteraad.

Voor nu wenst de Ontwikkelcombinatie Zwarte Waterzone u een hele fijne zomer!

  Nieuwsoverzicht
  Planning