Uitnodiging online informatiesessies herontwikkeling Zwarte Waterzone

4 mei '21

Zoals al aangekondigd in maart, organiseren wij een aantal informatiemomenten om u bij te praten over de stand van zaken rondom de herontwikkeling van de Zwarte Waterzone. De herontwikkeling beslaat twee locaties: een deel van het industrieterrein aan de Industrieweg (voormalige Triferto-locatie) en de (voormalige) jachthavens aan de Holtenbroekerdijk.

Omgeving en omwonenden

Tot en met 2019 heeft een groot aantal omwonenden en andere betrokkenen meegedacht over de planvorming en herontwikkeling. Gedurende 2020 is deze input verwerkt en is er aanvullend onderzoek gedaan. Tijdens een eerdere online informatiebijeenkomst in maart hebben we laten weten hoe de input van betrokkenen is verwerkt, en wat het huidige plan is (terugkijken is mogelijk via www.zwartewaterzone.nl, klik op ‘omwonenden’). Toen waren we ‘Verkeer & mobiliteit’ en ‘Natuur & biodiversiteit’ nog aan het uitwerken. Nu zijn we zover dat we u graag verder willen bijpraten.

De twee informatiemomenten vinden plaats op:

- Dinsdag 18 mei om 19.30 uur: Verkeer & mobiliteit
- Donderdag 20 mei om 19.30 uur: Natuur & biodiversiteit

Tijdens de bijeenkomsten zullen de ontwikkelaars van de Ontwikkelcombinatie Zwarte Waterzone en experts toelichting geven op hoe de input van betrokkenen en de onderzoeksresultaten verwerkt zijn.

De sessies zijn bedoeld voor een ieder die is geïnteresseerd in de toekomstige plannen voor het gebied van de jachthavens en het industrieterrein aan de Industrieweg. Tijdens de sessies is er gelegenheid om vragen te stellen en zorgen of wensen te delen. Wij blijven u op de hoogte houden over de laatste ontwikkelingen.

Aanmelden voor de online informatiebijeenkomst

Helaas is het door de coronamaatregelen nog niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te houden. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om online deel te nemen. Aanmelden kan hieronder. U ontvangt op de dag van uitzending een kijklink van ons. U kunt de bijeenkomst thuis op uw eigen laptop of computer volgen. Schikt dit tijdstip u niet, dan kunt u later terugkijken. Als u geen internet heeft om online te kunnen kijken, neemt u dan contact op via 038 - 4254460.

Mocht u voorafgaand een specifieke vraag of reactie hebben, dan kunt u deze bij uw aanmelding doorgeven. Graag zien wij u op 18 en/of 20 mei.

Aanmelden
De ontwikkeling van Zwarte Waterzone Homepage
Zwarte Waterzone Omgeving en omwonenden