Update Zwarte Waterzone locatie

21 maart '24

September vorig jaar hebben wij u bericht dat wij binnen de Zwarte Waterzone andere ontwikkelmogelijkheden onderzoeken. Dit vanwege de markteconomische omstandigheden zoals onder andere de gestegen bouwkosten.

Tegelijkertijd heeft u wellicht gezien en gelezen dat er door de uitvoeringsinstantie van het Waterschap (WDOD) momenteel hard wordt gewerkt om de Stadsdijken te versterken. Om de buurt hiervoor minimaal tot last te zijn is het belangrijk dat veel transport via het water kan plaatsvinden. Hiervoor heeft het waterschap locaties aan het water nodig. Om deze reden is eerder al de locatie Dijkzicht beschikbaar gesteld. Ook zal nu de locatie Triferto (tegenover Deltion) beschikbaar worden gesteld als bouwlocatie voor de versterking van de Dijk. Hiervoor zullen op korte termijn de oude loodsen op het Triferto terrein gesloopt worden, zodat er voldoende ruimte is voor o.a. de opslag van bouwmaterialen en grond. De verwachting is dat dit voor een periode van 2 á 3 jaar zal zijn.

De inzet van het Triferto- en Dijkzichtterrein voor de Dijkversterking geeft de tijd om de komende jaren zorgvuldig te kijken naar het vervolg van de planontwikkeling. Daarbij proberen wij met het faciliteren van de locaties aan het waterschap ons steentje bij te dragen aan het beperken van overlast in de buurt van vrachtauto’s.

  Visie Zwarte Waterzone
  Nieuwsoverzicht