Logo Logo

We hebben geen resultaten gevonden.
Probeer het nog eens met een andere zoekterm of stel je vraag via chat, mail of telefoon.

Vragen over het gebied

Kan iedereen straks in Zwarte Waterzone komen?

Ja! Zwarte Waterzone wordt een plek voor iedereen: bewoners, ondernemers en bezoekers. In de gebiedsvisie staat dat we de uiterwaarden en kades op veel plekken openbaar toegankelijk maken, zodat je lekker langs het water kunt wandelen en zitten. In het stedenbouwkundig ontwikkelplan leggen we uit hoe we dat doen.

Welk type woningen komen er?

Je kunt hier straks huren en kopen. Er komen appartementen en woningen. De prijzen lopen uiteen. Je kunt hier een sociale huurwoning vinden, er komt vrijesectorhuur, middeldure koop en koop in het dure segment. Echt voor elk wat wils. In het stedenbouwkundig ontwikkelplan gaan we hier dieper op in.

Waarom komen er appartementengebouwen?

Zwolle groeit. Er zijn te weinig woningen voor de huidige inwoners. Om zo veel mogelijk mensen een fijne woonplek te bieden, wordt er hoger gebouwd. Het fijne is dat er hierdoor meer ruimte ontstaat voor groen.

Wat is de relatie tussen de Zwarte Waterzone en de Zwartewaterallee?

Beide gebieden liggen aan de rand van Holtenbroek. Met de andere ontwikkelaars kijken we samen hoe we dit qua bereikbaarheid en parkeren het best kunnen oppakken.

Vragen over het proces

Wat is er met de opmerkingen van de inloopavonden in december 2019 gebeurd?

Op basis van de feedback tijdens de inloopavonden en gesprekken met de gemeente hebben we het plan deels aangepast. Zo zijn er meer doorkijkjes naar het water gemaakt en is het appartementengebouw iets verlaagd. We houden rekening met de privacy van de bewoners in de omgeving. Voordat het nieuwe plan naar de gemeenteraad gaat, presenteren we - waarschijnlijk in een webinar - het nieuwe plan.

Waarom hebben we al even niets gehoord?

Stil betekent niet dat er niets gebeurt. Op de achtergrond hebben we hard gewerkt aan de optimalisatie van het stedenbouwkundig ontwikkelplan. Bij deze optimalisatie is de feedback van de inloopavonden in december 2019 meegenomen en zijn we met de opmerkingen van de gemeente aan de slag gegaan.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft samen met de initiatiefnemers in een eerder stadium de gebiedsvisie Zwarte Waterzone opgesteld. De gemeenteraad heeft deze gebiedsvisie begin 2019 vastgesteld. Nu de ontwikkelaars de plannen verder uitwerken, heeft de gemeente vooral een sturende en toetsende rol: past de uitwerking binnen de gebiedsvisie, het gemeentelijk beleid en wettelijke regels? Wordt het participatieproces op een goede manier doorlopen? Waar nodig stuurt de gemeente bij. Als het stedenbouwkundig ontwikkelplan klaar is, leggen we dit voor aan de gemeenteraad van Zwolle ter besluitvorming. Ook in het vervolgproces blijft de gemeente betrokken.

Wat is er gedaan aan participatie en waarom op deze manier?

Vanaf 2018 zijn we al in gesprek met omwonenden, stakeholders en andere belanghebbenden, onder meer tijdens Oeverateliers en 1-op-1-gesprekken. Dat doen we om de kracht van het gebied te ontdekken en om de behoeftes van alle omwonenden, belanghebbenden en toekomstige gebruikers in kaart te brengen. Daar is een gebiedsvisie uit voortgekomen. In januari 2019 keurde de gemeenteraad onze gebiedsvisie voor Zwarte Waterzone goed.

Dat was voor ons het startsein om de plannen verder uit te werken in een stedenbouwkundig ontwikkelplan. In december 2019 organiseerden we meerdere Oeverateliers en inloopavonden. Aanwezigen gaven hun feedback. De input van de inloopavond én aanvullende verbeteringen verwerken we op dit moment, zodat we binnenkort het resultaat met je kunnen delen. We willen dit via een webinar doen.

Worden er nog informatieavonden georganiseerd?

Ja. Er komen de aankomende jaren nog meerdere informatieavonden, over verschillende onderwerpen. In verband met corona organiseren we waarschijnlijk een online avond over het stedenbouwkundig ontwikkelplan in de vorm van een webinar. Als jij je inschrijft voor de nieuwsbrief onderaan de pagina, krijg je hiervoor een uitnodiging.

Wat is er nu al besloten?

De gebiedsvisie van de Zwarte Waterzone is in januari 2019 door de gemeenteraad van Zwolle vastgesteld. Die visie wordt nu uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwikkelplan. Dat plan gaat in de eerste helft van 2021 naar de gemeenteraad van Zwolle. Voordat het zover is, worden alle geïnteresseerden en belanghebbenden daarover geïnformeerd.

Hoe ziet de besluitvorming eruit?

De visie wordt uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwikkelplan. Dit plan gaat naar de gemeenteraad voor akkoord. Als de gemeenteraad instemt, moeten we een nieuw bestemmingsplan maken. Ook het bestemmingsplan gaat weer voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Als alle seinen op groen staan, verleent de gemeente de omgevingsvergunning, zodat de ontwikkelaar kan starten met de bouw.

Waar kan ik me inschrijven om op de hoogte te blijven?

Onderaan elke pagina op deze website kun je je e-mailadres achterlaten. We houden je via e-mailnieuwsbrieven op de hoogte over de ontwikkelingen van dit nieuwbouwproject

Waar kan ik met mijn vragen en opmerkingen terecht?

Ga naar onze contactpagina om contact met ons op te nemen.

Bij wie kan ik terecht als ik interesse heb in een woning?

Onderaan elke pagina op deze website kun je je e-mailadres achterlaten. We houden je via e-mailnieuwsbrieven op de hoogte over de ontwikkelingen van dit nieuwbouwproject.

Overige vragen

Wat is een gebiedsvisie?

In de gebiedsvisie staat hoe wij de toekomst van Zwarte Waterzone voor ons zien. Het vertelt het verhaal van de toekomst in hoofdlijnen. Deze gebiedsvisie is gemaakt door de gemeente Zwolle en de ontwikkelaars. Dat deden we samen met omwonenden, belanghebbenden en mogelijk toekomstige gebruikers. De gebiedsvisie voor de Zwarte Waterzone is in januari 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Het stedenbouwkundig ontwikkelplan dat we nu maken, is de verdere uitwerking van deze visie.

Wat is een stedenbouwkundig ontwikkelplan?

De gebiedsvisie wordt in het stedenbouwkundig ontwikkelplan uitgewerkt. In dit plan staat welke woningen, gebouwen en voorzieningen er komen en waar we deze willen bouwen. Ook staat in dit plan wat deze ontwikkeling betekent voor verkeer, natuur, parkeren en openbare ruimte. Het stedenbouwkundig ontwikkelplan is gemaakt met de toekomstige gebruikers in gedachten, in relatie tot de omgeving. Ook de gemeentelijke beleidsdoelstellingen zijn hierin meegenomen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie, energie en natuurinclusief bouwen.

Stel je vraag

Wil je weten wat wij met je gegevens doen? Klik dan hier voor ons privacy statement.

Het formulier is succesvol ontvangen

Wij gebruiken cookies

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij jouw online ervaring kunnen personaliseren. Door te klikken op 'accepteren' ga je met deze cookies akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken of wijzigen.