Inloopbijeenkomst Zwarte Waterzone

14 februari '23

Op 31 januari 2023 organiseerde de Ontwikkelcombinatie Zwarte Waterzone (BEMOG/BPD) een inloopbijeenkomst over de stand van zaken rond de ontwikkeling van de Zwarte Waterzone in Zwolle. Deze vond plaats tussen 19.00 tot 21.00 uur in Wijkcentrum Holtenbroek aan de Bachlaan 20. Bij diverse tafels konden belangstellenden over verschillende onderwerpen en deelgebieden informatie krijgen en met de medewerkers van BPD, BEMOG en stedenbouwkundig bureau MA.AN in gesprek gaan. Op grote posters van de deelgebieden Stadskade en Stadsoevers werd getoond wat er met de input uit de participatiebijeenkomsten over de architectuur en de openbare inrichting is gedaan.

U kunt deze posters hier bekijken

Er is veel interesse voor wonen aan het water in de Zwarte Waterzone. Er waren meer dan 200 aanmeldingen van onder andere omwonenden, geïnteresseerden in de woningen en organisaties uit de buurt. Op twee posters konden de aanwezigen via post-its vragen stellen over de woningen, groen en de omgeving, parkeren en verkeer en het proces. De antwoorden op deze vragen en de gestelde vragen aan de aanwezige medewerkers werken we uit en geven we een plek op onze website.

Vervolg

Voorafgaand aan het ter visie gaan van het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan willen wij voor de zomer een volgende bijeenkomst organiseren. Wij gaan dan in op de procedure rond het bestemmingsplan. Via deze nieuwsbrief houden we u hierover op de hoogte. Wilt u meer weten over de planning?

Bekijk planning
Zwarte Waterzone Nieuwbouw
zwarte Waterzone Nieuwbouw
Zwarte Waterzone Nieuwbouw
  Contact
  Planning